Close

Velkommen til Nordic Tamping Service AB (NTS)

NTS leverer en fleksibel og kostnadseffektiv løsning for sporpakking og har alltid kunden i fokus. 

 

NTS’ maskin er av modellen P&T 08-275 4/ZW og kan transporteres som tog (på skinner) eller med trailer på vei. Maskinen kan enkelt lastes og losses for egen maskin ved eksempelvis jernbaneovergang eller et tilpasset område med komprimert underlag ved sporet.

 

NTS betjener både små og store kunder i Sverige, Norge og Danmark. Det er ikke avgjørende om kunden er privat eller statlig sporeier, har et stor eller lite anlegg. NTS’ mål er at kundens behov alltid blir ivaretatt samt å sørge for at anlegget er i best mulig tilstand slik at slitasjen minimeres og fremtidige vedlikeholdskostnader reduseres.

Kontakt oss

Johnny Söderberg

Administrerende direktør

Thomas Back

Nivellör/sjåfør

Joakim Hansson

Operatør/sjåfør